Οδηγίες

Μεγάλης κατηγορίας αυτοκίνητα (συνολική χρήση 150.000 χλμ.)
Το μεγάλο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, με εκπομπές 33.000kg CO2 σε μια συνολική χρήση 150.000 χλμ. (=219g CO2/km) είναι μακράν το καλύτερο στη συνολική εκπομπή CO2. 
Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (277g CO2/km) έχει τη χειρότερη απόδοση λόγω της μεγάλης μπαταρίας (περισσότερο CO2 κατά την παραγωγή της) και της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Μόνο με τη χρήση 100% κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας (100% regenerativ) θα ήταν λίγο καλύτερο. 

Ο υπολογισμός και η σύγκριση έγινε λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου από την παραγωγή μέχρι την απόσυρσή του σε μια συνολική χρήση 150.000 χλμ. (παραγωγή αυτοκινήτου, παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, ανακύκλωση οχήματος και μπαταρίας, καθώς και κατανάλωση ενέργειας κατά την οδήγηση). 

Ένα από τα βασικά εξαρτήματα στο αυτοκίνητο είναι η μπαταρία.

Θα έλεγα το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε όμως γι’αυτήν;
Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας, στη συντήρηση, καθώς και με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη μπαταρία για το όχημά μας, το οποίο έχουμε εξοπλίσει με ηλεκτρικά εξαρτήματα, στερεοφωνικά και πολλά άλλα που, για να λειτουργήσουν, χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια.

Ο σωστός τύπος μπαρατίας γι το δικό σας όχημα.

Κάθε αυτοκίνητο συνοδεύεται και από κάποιες οδηγίες στις οποίες περιγράφεται ο κατάλληλος τύπος της μπαταρίας για το συγκεκριμένο όχημα. Όταν αλλάζουμε μπαταρία, καλό είναι να τοποθετούμε τη μεγαλύτερη που χωράει στη προβλεπόμενη θέση. Όταν ένα αυτοκίνητο παλαιώνει έχει και περισσότερες απαιτήσεις από τη μπαταρία.

Σωστή αντιμετώπιση και συντήρηση των μπαταριών αυτοκίνητων (αποθήκευση έλεγχος, δοκιμή, όργανα έλεγχου και φόρτιση)

1. Αποθήκευση:
- Ιδανική θερμοκρασία (10-25C) και ξηρό περιβάλλον
- Σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερη η αυτοεκφόρτιση, δηλαδή, μικρότερη διάρκεια ζωής!
- Τάση αποθήκευσης 12,6V
- Η επιφάνεια της μπαταρίας πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί ή αντιστατικό και όχι με στεγνό. (κίνδυνος έκρηξης από στατική εκφόρτιση!).

Απλές συμβουλές για μπαταρία χωρίς προβλήματα:
1. Ελέγχουμε την τάση στους πόλους της μπαταρίας και φροντίζουμε να μην πέσει ποτέ κάτω από 12,5 Volt. Κάτω από αυτή την τάση, η μπαταρία καταστρέφεται.
2. Για οποιοδήποτε λόγο επισκεφτούμε συνεργείο, ζητάμε από τον τεχνικό να φορτίσει και την μπαταρία.
3. Ελέγχουμε τους πόλους της μπαταρίας. Αν έχουν αρχίσει να εμφανίζονται άλατα, είναι ένδειξη ότι η μπαταρία δεν φορτίζεται αρκετά και πρέπει να τη φορτίσουμε με εξωτερικό φορτιστή.
4. Καλά φορτισμένη μπαταρία αντέχει πολλαπλάσιο χρόνο.